1. ในมือถือ ที่หน้า Check In ของแอพ Jarviz หลังจาก กรอกชื่อบริษัท และ ถ่ายรูป เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Check In จะปรากฏ Popup ดังรูป

2. ต้องเข้าไปตรวจสอบที่ตำแหน่งพิกัดของมือถือว่าเปิดเป็น Mode อะไร

– ถ้าสมมุติว่าเปิดเป็น “การใช้งานขณะแบตเตอรี่ต่ำ” มันจะทำให้ไม่สามารถ Check In แอพพลิเคชัน Jarviz ได้

3. ต้องเลือกเป็น Mode “ความแม่นยำสูง” เพราะแอพพลิเคชัน Jarviz ต้องใช้ตำแหน่งพิกัดที่มีความแม่นยำสูงสุดในการ Check In เท่านั้น ทำให้ในแอพแสดง Address ถูกต้องแม่นยำ

4.กลับไปที่หน้า Check In เท่านี้ ก็จะสามารถใช้งานแอพพลิเคชัน Jarviz และ Check In ได้แล้ว