Các bước thực hiện trên cả điện thoại và Web đều giống nhau: Bạn trở về trang Đăng Nhập và chọn “Quên Mật Khẩu”. Sau đó điền email đã đăng ký trên Jarviz của bạn và nhấn vào nút “Cài Đặt Lại Mật Khẩu”. Vui lòng chờ trông lát, Jarviz sẽ gửi mật khẩu mới đến email mà bạn đã điền. Bạn có thể sử dụng mật khẩu mới này để đăng nhập vào tài khoản của mình trên Jarviz