Jarviz

Phần mềm chấm công, đặc biệt gửi lời cảm ơn đến hơn 2.000 công ty và 20.000 người dùng từ ba quốc gia, mỗi khách hàng là một thành viên trong gia đình Jarviz

 • Với hệ thống bảo mật tốt dựa trên sử dụng công nghệ của Microsoft (Azure Defender) và không thể giả mạo tọa độ check in.
 • Có thể dễ dàng thay đổi sang theme công ty người dùng vì nó được thiết lập từ chính khách hàng
 • Cung cấp gói dùng thử miễn phí, sau đó người dùng có thể chuyển sang gói cao cấp để trải nghiệm đa dạng tính năng hỗ trợ tốt hoạt động chấm công với giá cả hợp lý nhất trên thị trường

Jarviz

Phần mềm chấm công, đặc biệt gửi lời cảm ơn đến hơn 2.000 công ty và 20.000 người dùng từ ba quốc gia, mỗi khách hàng là một thành viên trong gia đình Jarviz

 • Với hệ thống bảo mật tốt dựa trên sử dụng công nghệ của Microsoft (Azure Defender) và không thể giả mạo tọa độ check in.
 • Có thể dễ dàng thay đổi sang theme công ty người dùng vì nó được thiết lập từ chính khách hàng
 • Cung cấp gói dùng thử miễn phí, sau đó người dùng có thể chuyển sang gói cao cấp để trải nghiệm đa dạng tính năng hỗ trợ tốt hoạt động chấm công với giá cả hợp lý nhất trên thị trường

Ngoài là ứng dụng chấm công, Jarviz còn cung cấp những tính năng khác

(Không giới hạn người dùng, ngày sử dụng và thiết bị) và với 5 ngôn ngữ

(Thái, Anh, Myanmar, Việt Nam và Trung Quốc)

Ngoài là ứng dụng chấm công, Jarviz

còn cung cấp những tính năng khác

(Không giới hạn người dùng, ngày sử dụng và thiết bị) và với 5 ngôn ngữ

(Thái, Anh, Myanmar, Việt Nam và Trung Quốc)

Phần mềm chấm công

Nhân viên có thể điểm danh thông qua smartphones của họ. Không cần phải scan vân tay hay dùng thẻ từ

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Jarviz hỗ trợ 5 ngôn ngữ: Anh, Thái, Việt Nam, Myanmar và Trung Quốc

Hệ thống ghi lại hoạt động

Bạn đã từng gặp khó khăn trong việc theo dõi nhiệm vụ hằng ngày của nhân viên? Thay vì sử dụng một chương trình với chi phí cao để khắc phục vấn đề này, Jarviz cho tính năng này trên ứng dụng

Phần mềm chấm công

Nhân viên có thể điểm danh thông qua smartphones của họ. Không cần phải scan vân tay hay dùng thẻ từ

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Jarviz hỗ trợ 5 ngôn ngữ: Anh, Thái, Việt Nam, Myanmar và Trung Quốc

Hệ thống ghi lại hoạt động

Bạn đã từng gặp khó khăn trong việc theo dõi nhiệm vụ hằng ngày của nhân viên? Thay vì sử dụng một chương trình với chi phí cao để khắc phục vấn đề này, Jarviz cho tính năng này trên ứng dụng

kế hoạch giá

Basic Plan

Free(Unlimited Users/Time)

 • Announcement

 • Check In & Check Out
 • Operation Log
 • Leave Request
 • Petty Cash Reimbursement

 • Leave Notification Email

 • Abnormal Report

Miễn phí

Người dùng ít hơn 3

 • Thông cáo

 • Đăng ký và Trả phòng

 • nhật ký vận hành

 • Yêu cầu nghỉ phép

 • tiền mặt nhỏ

 • Yêu cầu Nghỉ việc Thông báo Email

 • Màn hình chấm công (Trình giám sát trạng thái)

 • Thông báo Chế độ xem di động trên web

 • Thông báo qua email tiền mặt nhỏ

 • Tùy chỉnh Chế độ xem và Xuất Cài đặt cho mô-đun báo cáo đăng ký

 • Đào tạo miễn phí 1 lần (đào tạo trực tuyến)

 • Hỗ trợ

 • Báo cáo bất thường

Gói cao cấp 1

219 USD/năm

Người dùng ít hơn 300

 • Thông cáo

 • Đăng ký và Trả phòng

 • nhật ký vận hành

 • Yêu cầu nghỉ phép

 • tiền mặt nhỏ

 • Yêu cầu Nghỉ việc Thông báo Email

 • Màn hình chấm công (Trình giám sát trạng thái)

 • Thông báo Chế độ xem di động trên web

 • Thông báo qua email về tiền mặt nhỏ

 • Tùy chỉnh Chế độ xem và Xuất Cài đặt cho mô-đun báo cáo đăng ký

 • Đào tạo miễn phí 1 lần (đào tạo trực tuyến)

 • Hỗ trợ

 • Báo cáo bất thường

Gói cao cấp 2

329 USD/năm

người dùng không giới hạn

 • Thông cáo

 • Đăng ký và Trả phòng

 • nhật ký vận hành

 • Yêu cầu nghỉ phép

 • tiền mặt nhỏ

 • Yêu cầu Nghỉ việc Thông báo Email

 • Màn hình chấm công (Trình giám sát trạng thái)

 • Thông báo Chế độ xem di động trên web

 • Thông báo qua email tiền mặt nhỏ

 • Tùy chỉnh Chế độ xem và Xuất Cài đặt cho mô-đun báo cáo đăng ký

 • Đào tạo miễn phí 1 lần (đào tạo trực tuyến)

 • Ủng hộ

 • Báo cáo bất thường

 • Kiểm tra với ảnh đính kèm

 • ca làm việc

 • Để lại sự chấp thuận từ ứng dụng di động

 • Phê duyệt tiền mặt nhỏ từ ứng dụng di động

Đám mây riêng/Tại chỗ

Đang gọi

 • Tất cả tính năng từ Premium 2

 • Cơ sở dữ liệu riêng tư

 • Lưu trữ đám mây riêng

 • Dữ liệu riêng tư

 • Bảo mật cao

 • SLA 99.99%
 • Truy cập tốc độ cao

 • Hỗ trợ dịch vụ đám mây (FOC)

Tự doGói cao cấp 1Gói cao cấp 2Đám mây riêng
Thông cáo
Đăng ký và Trả phòng
nhật ký vận hành
yêu cầu nghỉ phép
tiền mặt nhỏ
Yêu cầu Nghỉ việc Thông báo qua email
Màn hình chấm công (Trình giám sát trạng thái)
Thông báo Chế độ xem di động trên web
Thông báo qua email tiền mặt nhỏ
Tùy chỉnh Chế độ xem và Xuất Cài đặt cho mô-đun báo cáo đăng ký
Đào tạo miễn phí 1 lần (đào tạo trực tuyến)
Hỗ trợ
Báo cáo bất thường
Kiểm tra với ảnh đính kèm
Quên tính năng Check In
Cơ sở dữ liệu riêng tư
Lưu trữ đám mây riêng
Dữ liệu riêng tư
Bảo mật cao
SLA 99.99%
Truy cập tốc độ cao
Hỗ trợ dịch vụ đám mây (FOC)

Premium Plan

8,000 THB/year (Unlimited Users)

Only 666 THB/month(Yearly Pay)

 • Announcement

 • Check In & Check Out

 • Operation Log

 • Leave Request

 • Petty cash Reimbursement

 • Leave Notification Email

 • Abnormal report

 • Time attendance Monitor(Status Monitor)
 • Announcement mobile view on web

 • Petty Cash Notification Email

 • Customize View and Export setting for Check In module

 • Training
 • Support

 • Plus New Features in Next Release

Pricing Plans

Gói nâng cao

8,000 THB/Năm (Giới hạn 500 người dùng)

Chỉ 666 THB/tháng (Trả theo năm)

 • Thông Báo
 • Check In & Check Out

 • Nhật Ký Hoạt Động
 • Yêu Cầu Xin Nghỉ
 • Hoàn Trả Tiền Chi Vặt
 • Email Thông Báo Xin Nghỉ
 • Báo Cáo Bất Thường
 • Giám Sát Chấm Công (Theo Dõi Trạng Thái)

 • Thông Báo Chế Độ Xem Di Động Trên Web

 • Email Thông Báo Về Tiền Chi Vặt

 • Tùy Chỉnh Cài Đặt Xem và Xuất Tính Năng Check In

 • Đào Tạo Miễn Phí 1 lần (đào tạo online)

 • Hỗ trợ

 • Thêm tính năng mới trong lần phát hành tiếp theo

Private Cloud

On call

 • Thông Báo
 • Check In & Check Out
 • Nhật Ký Hoạt Động
 • Yêu Cầu Xin Nghỉ
 • Hoàn Trả Tiền Chi Vặt
 • Email Thông Báo Xin Nghỉ
 • Báo Cáo Bất Thường
 • Giám Sát Chấm Công (Theo Dõi Trạng Thái)

 • Thông Báo Chế Độ Xem Di Động Trên Web

 • Email Thông Báo Về Tiền Chi Vặt

 • Tùy Chỉnh Cài Đặt Xem và Xuất Tính Năng Check In

 • Đào Tạo Miễn Phí 1 lần (đào tạo online)

 • Hỗ trợ

 • Thêm tính năng mới trong lần phát hành tiếp theo

 • Cloud server space

 • Chủ dữ liệu

 • Bảo mật cao

 • SLA 99.99%

 • Truy Cập Hípeed

 • Cloud engineer MA FOC

Pricing Plans

Basic Plan

Free(Unlimited Users/Time)

 • Announcement

 • Check In & Check Out
 • Operation Log
 • Leave Request
 • Petty Cash Reimbursement

 • Leave Notification Email

 • Abnormal Report

Gói nâng cao

8,000 THB/Năm (Giới hạn 500 người dùng)

Chỉ 666 THB/tháng (Trả theo năm)

 • Thông Báo
 • Check In & Check Out

 • Nhật Ký Hoạt Động
 • Yêu Cầu Xin Nghỉ
 • Hoàn Trả Tiền Chi Vặt
 • Email Thông Báo Xin Nghỉ
 • Báo Cáo Bất Thường
 • Giám Sát Chấm Công (Theo Dõi Trạng Thái)

 • Thông Báo Chế Độ Xem Di Động Trên Web

 • Email Thông Báo Về Tiền Chi Vặt

 • Tùy Chỉnh Cài Đặt Xem và Xuất Tính Năng Check In

 • Đào Tạo Miễn Phí 1 lần (đào tạo online)

 • Hỗ trợ

 • Thêm tính năng mới trong lần phát hành tiếp theo

Private Cloud

On call

 • Thông Báo
 • Check In & Check Out
 • Nhật Ký Hoạt Động
 • Yêu Cầu Xin Nghỉ
 • Hoàn Trả Tiền Chi Vặt
 • Email Thông Báo Xin Nghỉ
 • Báo Cáo Bất Thường
 • Giám Sát Chấm Công (Theo Dõi Trạng Thái)

 • Thông Báo Chế Độ Xem Di Động Trên Web

 • Email Thông Báo Về Tiền Chi Vặt

 • Tùy Chỉnh Cài Đặt Xem và Xuất Tính Năng Check In

 • Đào Tạo Miễn Phí 1 lần (đào tạo online)

 • Hỗ trợ

 • Thêm tính năng mới trong lần phát hành tiếp theo

 • Cloud server space

 • Chủ dữ liệu

 • Bảo mật cao

 • SLA 99.99%

 • Truy Cập Hípeed

 • Cloud engineer MA FOC

Premium Plan

8,000 THB/year (Unlimited Users)

Only 666 THB/month(Yearly Pay)

 • Announcement

 • Check In & Check Out

 • Operation Log

 • Leave Request

 • Petty cash Reimbursement

 • Leave Notification Email

 • Abnormal report

 • Time attendance Monitor(Status Monitor)
 • Announcement mobile view on web

 • Petty Cash Notification Email

 • Customize View and Export setting for Check In module

 • Training
 • Support

 • Plus New Features in Next Release

Lời chứng thực của khách hàng

Ms.Kanchana

(Giám đốc nhân sự)

Bản thân là một HR, Jarviz rất hữu ích cho việc chấm công. Nhân sự sẽ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian mà đáng lẽ phải dành cho việc chuẩn bị báo cáo. Ngoài ra, thật dễ dàng để tham gia với phần mềm của bên thứ 3. “

Ms.Kanchana

(HR Manager)

As an HR myself, Jarviz is very useful for time attendance. HRs will be able to save a lot of time that would otherwise have been spent on preparing reports. In addition, it is so easy to join with 3rd party software.

Mr.Thanatorn Chuchartpong

(Quản lý thế hệ mới)

Jarviz giúp ích rất nhiều cho tình hình hiện tại với đại dịch. Công ty chúng tôi có thể làm việc từ bất kỳ nơi nào thuận tiện cho nhân viên. Theo tôi Jarviz không chỉ là một phần mềm chấm công đơn thuần mà còn là một phần mềm nhân sự mini hỗ trợ rất nhiều cho công việc quản lý đội nhóm của bạn.”

Mr.Thanatorn Chuchartpong

(Management in new generation)

Jarviz helps a lot for the current situation with the pandemic. Our company can work from any place convenient for the employees. For my opinion Jarviz is not just a time attendance software but a mini HR software that support a lot to manage your team.

Ms.Trương Vi Anh

(Việt Nam đại diện cho người dùng)

Nhiều năm sử dụng Jarviz đã cho thấy rằng họ không ngừng cải tiến sản phẩm của mình và làm cho nó dễ sử dụng hơn bằng cách tích hợp các tính năng phổ biến. Yêu cầu thời gian nghỉ là đơn giản đối với tôi và lựa chọn tiền mặt nhỏ là thuận tiện.”

Ms.Trương Vi Anh

(Vietnam Represent User)

Years of using Jarviz have shown that they constantly improve their product, and make it easier to use with integrations with common features. Asking for time off is simple for me and petty cash option is convenient.

Ms.May Lainmar Thant

(Myanmar đại diện cho người dùng)

Việc sử dụng Jarviz trong vài năm qua đã khiến các quy trình như yêu cầu nghỉ phép hoặc yêu cầu hoàn trả tiền mặt trở nên dễ dàng. Tôi có thể làm điều đó với một số cú nhấp chuột đơn giản trên ứng dụng dành cho thiết bị di động.”

Ms. May Lainmar Thant

(Myanmar Represent User)

Having used Jarviz for the past few years have made processes like requesting leave or requesting for petty cash reimbursement so easy. I am able to do it with some simple clicks on the mobile app.

Trang web tham khảo