Jarviz

Phần mềm chấm công, đặc biệt gửi lời cảm ơn đến hơn 2.000 công ty và 20.000 người dùng từ ba quốc gia, mỗi khách hàng là một thành viên trong gia đình Jarviz

 • Với hệ thống bảo mật tốt dựa trên sử dụng công nghệ của Microsoft (Azure Defender) và không thể giả mạo tọa độ check in.
 • Có thể dễ dàng thay đổi sang theme công ty người dùng vì nó được thiết lập từ chính khách hàng
 • Cung cấp gói dùng thử miễn phí, sau đó người dùng có thể chuyển sang gói cao cấp để trải nghiệm đa dạng tính năng hỗ trợ tốt hoạt động chấm công với giá cả hợp lý nhất trên thị trường
Đăng ký dịch vụ!!

Jarviz

Phần mềm chấm công, đặc biệt gửi lời cảm ơn đến hơn 2.000 công ty và 20.000 người dùng từ ba quốc gia, mỗi khách hàng là một thành viên trong gia đình Jarviz

 • Với hệ thống bảo mật tốt dựa trên sử dụng công nghệ của Microsoft (Azure Defender) và không thể giả mạo tọa độ check in.
 • Có thể dễ dàng thay đổi sang theme công ty người dùng vì nó được thiết lập từ chính khách hàng
 • Cung cấp gói dùng thử miễn phí, sau đó người dùng có thể chuyển sang gói cao cấp để trải nghiệm đa dạng tính năng hỗ trợ tốt hoạt động chấm công với giá cả hợp lý nhất trên thị trường
Đăng ký dịch vụ!!

Ngoài là ứng dụng chấm công, Jarviz còn cung cấp những tính năng khác

(Không giới hạn người dùng, ngày sử dụng và thiết bị) và với 5 ngôn ngữ

(Thái, Anh, Myanmar, Việt Nam và Trung Quốc)

Ngoài là ứng dụng chấm công, Jarviz

còn cung cấp những tính năng khác

(Không giới hạn người dùng, ngày sử dụng và thiết bị) và với 5 ngôn ngữ

(Thái, Anh, Myanmar, Việt Nam và Trung Quốc)

Phần mềm chấm công

Nhân viên có thể điểm danh thông qua smartphones của họ. Không cần phải scan vân tay hay dùng thẻ từ

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Jarviz hỗ trợ 5 ngôn ngữ: Anh, Thái, Việt Nam, Myanmar và Trung Quốc

Hệ thống ghi lại hoạt động

Bạn đã từng gặp khó khăn trong việc theo dõi nhiệm vụ hằng ngày của nhân viên? Thay vì sử dụng một chương trình với chi phí cao để khắc phục vấn đề này, Jarviz cho tính năng này trên ứng dụng

Phần mềm chấm công

Nhân viên có thể điểm danh thông qua smartphones của họ. Không cần phải scan vân tay hay dùng thẻ từ

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Jarviz hỗ trợ 5 ngôn ngữ: Anh, Thái, Việt Nam, Myanmar và Trung Quốc

Hệ thống ghi lại hoạt động

Bạn đã từng gặp khó khăn trong việc theo dõi nhiệm vụ hằng ngày của nhân viên? Thay vì sử dụng một chương trình với chi phí cao để khắc phục vấn đề này, Jarviz cho tính năng này trên ứng dụng

Pricing Plans

Basic Plan

Free(Unlimited Users/Time)

 • Announcement

 • Check In & Check Out
 • Operation Log
 • Leave Request
 • Petty Cash Reimbursement

 • Leave Notification Email

 • Abnormal Report

Get Started

Free

Free (User less than 3)

 • Announcement
 • Check In & Check Out
 • Operation Log
 • Leave Request
 • Petty Cash
 • Leave Request Email Notification
 • Time Attendance Monitor (Status Monitor)
 • Announcement Mobile view on web
 • Petty Cash Email Notification
 • Customize View and Export Setting for check in report module
 • Training free 1 time (on line training)
 • Support
 • Abnormal Report
Get Started

Package Premium 1

฿ 8,000/Year (User less than 100 )

Average 666 ฿ / Month

 • Announcement
 • Check In & Check Out
 • Operation Log
 • Leave Request
 • Petty Cash
 • Leave Request Email Notification
 • Time Attendance Monitor (Status Monitor)
 • Announcement Mobile view on web
 • Petty Cash Email Notification
 • Customize View and Export Setting for check in report module
 • Training free 1 time (on line training)
 • Support
 • Abnormal Report
Get Started

Package Premium 2

฿ 12,000/Year (User less than 500 )

Average 1,000 ฿ / Month

 • Announcement
 • Check In & Check Out
 • Operation Log
 • Leave Request
 • Petty Cash
 • Leave Request Email Notification
 • Time Attendance Monitor (Status Monitor)
 • Announcement Mobile view on web
 • Petty Cash Email Notification
 • Customize View and Export Setting for check in report module
 • Training free 1 time (on line training)
 • Support
 • Abnormal Report
 • Check Out with attach photo
 • Forget Check In Feature
Get Started

Private-Cloud/On-Premise

On call

 • All Feature From Premium 2
 • Private Database
 • Private Cloud Storage
 • Private Data
 • High Security
 • SLA 99.99%
 • High Speed Access
 • Cloud Service Support (FOC)
Bắt Đầu
Free Package Premium 1 Package Premium 2 Private Cloud
Announcement
Check In & Check Out
Operation Log
Leave Request
Petty Cash
Leave Request Email Notification
Time Attendance Monitor (Status Monitor)
Announcement Mobile view on web
Petty Cash Email Notification
Customize View and Export Setting for check in report module
Training free 1 time (on line training)
Support
Abnormal Report
Check Out with attach photo
Forget Check In Feature
Private Database
Private Cloud Storage
Private Data
High Security
SLA 99.99%
High Speed Access
Cloud Service Support (FOC)

Premium Plan

8,000 THB/year (Unlimited Users)

Only 666 THB/month(Yearly Pay)

 • Announcement

 • Check In & Check Out

 • Operation Log

 • Leave Request

 • Petty cash Reimbursement

 • Leave Notification Email

 • Abnormal report

 • Time attendance Monitor(Status Monitor)
 • Announcement mobile view on web

 • Petty Cash Notification Email

 • Customize View and Export setting for Check In module

 • Training
 • Support

 • Plus New Features in Next Release
Get Started

Pricing Plans

Gói nâng cao

8,000 THB/Năm (Giới hạn 500 người dùng)

Chỉ 666 THB/tháng (Trả theo năm)

 • Thông Báo
 • Check In & Check Out

 • Nhật Ký Hoạt Động
 • Yêu Cầu Xin Nghỉ
 • Hoàn Trả Tiền Chi Vặt
 • Email Thông Báo Xin Nghỉ
 • Báo Cáo Bất Thường
 • Giám Sát Chấm Công (Theo Dõi Trạng Thái)

 • Thông Báo Chế Độ Xem Di Động Trên Web

 • Email Thông Báo Về Tiền Chi Vặt

 • Tùy Chỉnh Cài Đặt Xem và Xuất Tính Năng Check In

 • Đào Tạo Miễn Phí 1 lần (đào tạo online)

 • Hỗ trợ

 • Thêm tính năng mới trong lần phát hành tiếp theo

Bắt Đầu

Private Cloud

On call

 • Thông Báo
 • Check In & Check Out
 • Nhật Ký Hoạt Động
 • Yêu Cầu Xin Nghỉ
 • Hoàn Trả Tiền Chi Vặt
 • Email Thông Báo Xin Nghỉ
 • Báo Cáo Bất Thường
 • Giám Sát Chấm Công (Theo Dõi Trạng Thái)

 • Thông Báo Chế Độ Xem Di Động Trên Web

 • Email Thông Báo Về Tiền Chi Vặt

 • Tùy Chỉnh Cài Đặt Xem và Xuất Tính Năng Check In

 • Đào Tạo Miễn Phí 1 lần (đào tạo online)

 • Hỗ trợ

 • Thêm tính năng mới trong lần phát hành tiếp theo

 • Cloud server space

 • Chủ dữ liệu

 • Bảo mật cao

 • SLA 99.99%

 • Truy Cập Hípeed

 • Cloud engineer MA FOC

Bắt Đầu

Pricing Plans

Basic Plan

Free(Unlimited Users/Time)

 • Announcement

 • Check In & Check Out
 • Operation Log
 • Leave Request
 • Petty Cash Reimbursement

 • Leave Notification Email

 • Abnormal Report

Get Started

Gói nâng cao

8,000 THB/Năm (Giới hạn 500 người dùng)

Chỉ 666 THB/tháng (Trả theo năm)

 • Thông Báo
 • Check In & Check Out

 • Nhật Ký Hoạt Động
 • Yêu Cầu Xin Nghỉ
 • Hoàn Trả Tiền Chi Vặt
 • Email Thông Báo Xin Nghỉ
 • Báo Cáo Bất Thường
 • Giám Sát Chấm Công (Theo Dõi Trạng Thái)

 • Thông Báo Chế Độ Xem Di Động Trên Web

 • Email Thông Báo Về Tiền Chi Vặt

 • Tùy Chỉnh Cài Đặt Xem và Xuất Tính Năng Check In

 • Đào Tạo Miễn Phí 1 lần (đào tạo online)

 • Hỗ trợ

 • Thêm tính năng mới trong lần phát hành tiếp theo

Bắt Đầu

Private Cloud

On call

 • Thông Báo
 • Check In & Check Out
 • Nhật Ký Hoạt Động
 • Yêu Cầu Xin Nghỉ
 • Hoàn Trả Tiền Chi Vặt
 • Email Thông Báo Xin Nghỉ
 • Báo Cáo Bất Thường
 • Giám Sát Chấm Công (Theo Dõi Trạng Thái)

 • Thông Báo Chế Độ Xem Di Động Trên Web

 • Email Thông Báo Về Tiền Chi Vặt

 • Tùy Chỉnh Cài Đặt Xem và Xuất Tính Năng Check In

 • Đào Tạo Miễn Phí 1 lần (đào tạo online)

 • Hỗ trợ

 • Thêm tính năng mới trong lần phát hành tiếp theo

 • Cloud server space

 • Chủ dữ liệu

 • Bảo mật cao

 • SLA 99.99%

 • Truy Cập Hípeed

 • Cloud engineer MA FOC

Bắt Đầu

Premium Plan

8,000 THB/year (Unlimited Users)

Only 666 THB/month(Yearly Pay)

 • Announcement

 • Check In & Check Out

 • Operation Log

 • Leave Request

 • Petty cash Reimbursement

 • Leave Notification Email

 • Abnormal report

 • Time attendance Monitor(Status Monitor)
 • Announcement mobile view on web

 • Petty Cash Notification Email

 • Customize View and Export setting for Check In module

 • Training
 • Support

 • Plus New Features in Next Release
Get Started

Customer Testimonial

Ms.Kanchana

(HR Manager)

  As an HR myself, Jarviz is very useful for time attendance. HRs will be able to save a lot of time that would otherwise have been spent on preparing reports. In addition, it is so easy to join with 3rd party software.

Ms.Kanchana

(HR Manager)

As an HR myself, Jarviz is very useful for time attendance. HRs will be able to save a lot of time that would otherwise have been spent on preparing reports. In addition, it is so easy to join with 3rd party software.

Mr.Thanatorn Chuchartpong

(Management in new generation)

  Jarviz helps a lot for the current situation with the pandemic. Our company can work from any place convenient for the employees. For my opinion Jarviz is not just a time attendance software but a mini HR software that support a lot to manage your team.

Mr.Thanatorn Chuchartpong

(Management in new generation)

Jarviz helps a lot for the current situation with the pandemic. Our company can work from any place convenient for the employees. For my opinion Jarviz is not just a time attendance software but a mini HR software that support a lot to manage your team.

Ms.Trương Vi Anh

(Vietnam Represent User)

  Years of using Jarviz have shown that they constantly improve their product, and make it easier to use with integrations with common features. Asking for time off is simple for me and petty cash option is convenient.

Ms.Trương Vi Anh

(Vietnam Represent User)

Years of using Jarviz have shown that they constantly improve their product, and make it easier to use with integrations with common features. Asking for time off is simple for me and petty cash option is convenient.

Ms.May Lainmar Thant

(Myanmar Represent User)

  Having used Jarviz for the past few years have made processes like requesting leave or requesting for petty cash reimbursement so easy. I am able to do it with some simple clicks on the mobile app.

Ms. May Lainmar Thant

(Myanmar Represent User)

Having used Jarviz for the past few years have made processes like requesting leave or requesting for petty cash reimbursement so easy. I am able to do it with some simple clicks on the mobile app.