Tại sao “chấm công” lại quan trọng trong quản lý nhân sự của một doanh nghiệp?

Chấm cônghẳn không còn cụm từ quá xa lạ với nhiều người trong vài năm trở lại đây. Chấm công đã trở nên phổ biến được xem một công cụ rất quan trọng trong quản lý nhân sự tại nhiều doanh nghiệp hiện nay.  

Tại sao “chấm công” lại quan trọng trong quản lý nhân sự của một doanh nghiệp?

1. Đảm bảo công bằng

Tất cả các dữ liệu như: thời gian ra/vào ca, tăng ca hay ra ngoài giữa ca làm việc, … đều được ghi nhận có hệ thống. Điều này đảm bảo sự công bằng trong việc ghi nhận công, hạn chế gian lận giờ làm hay lạm dụng chức quyền. Trong một doanh nghiệp hay tổ chức, công bằng là yếu tố tất yếu để duy trì sự phát triển bền vững. Và chấm công chính là phương tiện giúp hỗ trợ duy trì sự phát triển ấy.

2. Tăng năng suất làm việc

Áp dụng các công cụ chấm công trong quản lý nhân sự giúp đôn đốc nhân viên chấp hành nghiêm túc nội quy công ty. Nhân viên hạn chế tình trạng đi trễ, về sớm do chịu sự kiểm soát. Ý thức được hình thành, năng suất làm việc cũng từ đó được cải thiện, nâng cao.

3. Đánh giá nhân lực

Quản lý nhân sự bằng chấm công giúp theo dõi sát sao tình hình lao động của toàn bộ doanh nghiệp. Mọi dữ liệu được quản lý một cách có hệ thống. Từ các bảng tổng kết, báo cáo, doanh nghiệp dễ dàng đánh giá hiệu quả hoạt động tổng thể cũng như hoạt động của từng phòng ban, từng cá nhân.

4. Cơ sở để tính lương

Tất cả các dữ liệu chấm công đều là cơ sở để thực hiện tính lương. Từ thời gian đi trễ, thời gian tăng ca, số ngày phép/ngày ốm, … Việc ghi nhận chấm công giúp tính toán lương thưởng một cách chính xác, công bằng và có hệ thống.

Related Posts