အသေးစားငွေတောင်းဆိုမှုကိုပြင်ဆင်ခြင်း

၁။ အသေးစားငွေတောင်းဆိုမှု အခြေအနေသည် pending  ဖြစ်နေပါက အသေးစားငွေတောင်းဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကို ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ ပြုပြင်ရန် edit button ကိုနှိပ်ပါ

၂။ မိမိပြင်ချင်သည်များကို ပြင်ပါ။ ပြီးနောက် save button ကိုနှိပ်ပါ။

၃။ Save နှိပ်ပြီးနောက် ပြင်ဆင်ထားသည်များကို အတည်ပြုရန် pop up ပေါ်လာပါက confirm button ကိုနှိပ်ပါ။ Petty cash reimbursement page သို့ ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။