ကုမ္ပဏီအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်

Thetys ကုမ္ပဏီလီမိတက်

Thetys Company က လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ထားရှိသင့်တဲ့ Website, Mobile App များကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ဆန်းသစ်လှပအောင် ဖန်တီးရေးဆွဲပေးလျက် ရှိပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းပုံရိပ်ကို ကိုယ်စားပြုပေးပြီး Customer များ သိချင်သည့် အချက်အလက်များကို တစ်နေရာတည်းမှာ ပြပေးနိုင်သည့် Informational Website များ၊ လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်း၏ ထုတ်ကုန်များကို Website, Mobile App များမှတစ်ဆင့် ရောင်းချနိုင်မည့် E-Commerce Website၊ Mobile App များကို လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအရ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး စိတ်တိုင်းကျ ဖန်းတီးရေးဆွဲပေးတာဖြစ်သည့်အတွက် လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းများအတွက် Digital Services များလိုအပ်လာပြီဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Company Website ဖြစ်တဲ့ thetysmaynamar.com သို့ လာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။

လိပ်စာ

အမှတ်(၁) A ၊ မြခွာညို(၃) လမ်း၊ ယုဇနမြခွာညိုအိမ်ရာ၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်

+959 760895830

Fax

02-440-0407

Line ID

@jarviz

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်

Thetys Co.,Ltd.

အမှတ်(၁) A ၊ မြခွာညို(၃) လမ်း၊ ယုဇနမြခွာညိုအိမ်ရာ၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

အလုပ်ချိန်: Monday– Friday 08:30 AM. – 12:00 PM., 1:00 PM. – 5:30 PM.

ဖုန်းနံပါတ်: +959 760895830

Facebook

Line