ได้ ต้องไปตั้งค่าใน Jarviz Web แล้วเลือกที่ Management> Settings> Check in and Check out Setting> ที่หัวข้อ Attendance Picture ให้ติ๊กเลือก Not Required เสร็จแล้วให้ Save จากนั้น Check In ใน Jarviz ก็ไม่ต้องถ่ายรูปอีกต่อไป