โปรแกรม เบิกเงินสดย่อย (Petty Cash)

โปรแกรม เบิกเงินสดย่อย (Petty Cash)

เงินสดย่อย หมายถึง เงินสดจำนวนหนึ่ง ที่กิจการเบิกธนาคาร มาเก็บไว้ กับแคชเชียร์ (หรือ ผู้รักษาเงินสดย่อย) เพื่อกิจการจะได้มีไว้ใช้จ่าย สำหรับ รายการที่มีจำนวนไม่สูงมากนัก

ระบบควบคุมภายในที่ดี กิจการไม่ค่อยนำเงินสดมาใช้จ่าย แต่การจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายในนามผู้รับ และ ขีดคร่อมเช็คฉบับนั้น และ โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือเงินสดย่อยไว้ในมือจำนวนมากๆ เหตุผลเพราะ

 1. กิจการไม่ต้องกังวลว่า จะต้องเก็บเงินสดไว้ในมือจำนวนมากๆ
 2. การควบคุมเงินสดเป็นไปได้ง่ายขึ้น
 3. กิจการจัดเก็บเอกสาร และ การบันทึกบัญชีจะมีระบบมากขึ้น
 4. สามารถตรวจสอบได้ และ ใช้เป็นหลักฐานได้

โดยทั่วไปการใช้ระบบเงินสดย่อย และ กำหนดไว้แน่นอน ระบบนี้จะกำหนดจำนวนเงินสดไว้จำนวนหนึ่ง เมื่อใช้เงินไปเท่าใด ก็จะมีการเบิกเงินมาเพิ่มเติมตามจำนวนที่จ่ายไปนั้น เพื่อให้มีจำนวนเงินสดย่อยเท่ากับวงเงินที่กำหนดไว้ ดังนั้นการตรวจสอบเงินสดย่อย ที่ใช้ระบบนี้ทำได้อย่างรวดเร็ว โดยการรวมจำนวนเงินที่จ่ายไป และ ยังไม่ได้เบิกเงินมาชดเชย ซึ่งสามารถทราบได้จากใบเบิกเงินสดย่อยที่มีอยู่ และ เอกสารประกอบการเบิก (ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี,บิลเงินสด,รูปถ่าย (กรณีไม่มีบิล) กับเงินสดที่เหลืออยู่ในมือจะต้องเท่ากับยอดหรือวงเงินสดย่อยนั้น หากไม่เท่ากันก็แสดงว่าอาจมีข้อผิดพลาด

ขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม-เบิกเงินสด มีเพียงไม่กี่ขั้นตอน

 1. กรอกชื่อ โปรเจ็ค หรือ โครงการ
 2. เลือกประเภท ของการเบิกเงินสด เช่น ค่าจอดรถยนต์, ค่าเดินทาง, ค่าจัดอบรมสัมนา ฯลฯ
 3. เลือกวันที่ที่มีการใช้จ่ายเงินสด
 4. กรอกรายละเอียดการเบิกเงินสด และ จำนวนเงิน
 5. สามารถเบิกได้หลายรายการ โดยเริ่มจากขั้นที่ 1-4 อีกครั้ง
 6. กดปุ่ม Request เพื่อร้องขอการเบิกเงินสด
 7. รอทางเจ้าหน้าที่ HR หรือ คนที่มีสิทธิ์อนุมัติ อนุมัติรายการเบิก
 8. ปริ้นเอกสารส่งให้ HR เพื่อรอรับเงินสด

ตัวอย่างของ Application Jarviz และ หน้า Website Admin Jarviz

หรือ ดูคู่มือการใช้งาน โปรแกรม เบิกเงินสดย่อย อย่างง่ายที่ คลิ๊ก ที่นี่

Video การใช้งาน

สามารถ Download Application Jarviz เพื่อใช้เป็น โปรแกรม เบิกเงินสดย่อย (Petty Cash) ของพนักงาน ใช้งานฟรี!! ได้ที่ App Store และ Play Store

โดย iOS สามารถ Download ได้ที่ Link ด้านล่าง นี้

Download

ส่วน Android สามารถ Download ได้ที่ Link ด้านล่าง นี้

Download

ถ้าต้องการแจ้งปัญหา การใช้งาน App Jarviz สามารถ Add Line มาที่ LINE ID : @jarviz หรือ QR Code for Support App Jarviz ด้านล่างนี้

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบ เบิกเงินสดย่อย (Petty Cash) และ โปรแกรมอื่นๆ รวมถึง วิธีการใช้งาน Application Jarviz เพิ่มเติม ได้ที่ Website : Jarviz

หรือ ใน Facebook ของ Jarviz

Related Posts