การเปิด หรือ ปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง และ GPS บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

วิธีการเปิด หรือ ปิด ตำแหน่งที่ตั้ง และ GPS

1. โดยไปที่การตั้งค่า

2. ให้เลือก ความเป็นส่วนตัว

3. สังเกต บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ว่าปิด หรือ เปิด อยู่ตรวจสอบว่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่เลื่อนลงเพื่อค้นหาแอพ

4. หลังจากแตะที่ บริการหาตำแหน่งที่ตั้งแล้ว จะเห็นเมนูสำหรับจัดการเรื่อง บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ปิด อยู่

5. ให้แตะเพื่อเปิด บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

จะแสดงแอพทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ และ แอพบางแอพปิดกั้นไม่อนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง

การเปิด หรือ ปิด Location Services และ GPS สำหรับแอพแต่ละแอพ

หลังจากที่คุณลงแอพ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ คุณแตะแอพที่ต้องการใช้งาน ในครั้งแรกที่แอพ ระบบต้องการเข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อขออนุญาต เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้

1. แตะ “อนุญาต” เพื่อให้แอพสามารถใช้ข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ตามต้องการ
2. แตะ “ไม่อนุญาต” เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
3. แตะ “ถามครั้งถัดไป” เพื่อเลือกอนุญาตเสมอในระหว่างใช้งานแอพ อนุญาตครั้งเดียว หรือไม่อนุญาต

อุปกรณ์ iOS อาจใช้ Wi-Fi และ บลูทูธในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ GPS และ ตำแหน่งที่ตั้งที่ได้จากเซลลูลาร์สามารถใช้งานได้ ใน iPhone และ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular)

แอพ Jarviz

แอพพลิเคชัน Jarviz ก็ใช้ระบบ GPS ด้วยเช่นกัน จะทำให้หัวหน้างาน หรือ เจ้าของบริษัท สามารถทราบได้ว่าพนักงานแต่ละคนทำงานที่ไหน ถึงอยู่ที่บ้านก็สามารถทราบได้ ไม่ต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องตอกบัตร ให้เสียค่าใช้จ่าย และ เสียเวลา โดยครั้งแรกที่ลงโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้แตะที่แอพนี้แล้วเลือกตัวเลือก ซึ่งมีดังนี้

  • อนุญาตในระหว่างใช้งานแอพ: อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ทุกครั้งที่แอพนี้ถูกใช้งานเท่านั้น
  • อนุญาตครั้งเดียว: จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ เมื่อแอพนี้ถูกใช้งาน แต่ถ้าเลิกใช้งานไปแล้ว และ ตอนการกลับมาใช้งานแอพ Jarviz นี้ใหม่ ครั้งต่อๆ ไป แอพนี้ก็จะถามเหมือนเดิมทุกครั้ง(ตามรูปด้านล่าง) แต่ถ้าคุณเลือกเป็น “อนุญาตในระหว่างใช้งานแอพ:” ทำให้ทุกครั้ง เมื่อแตะที่แอพนี้เพื่อใช้งาน Application Jarviz จะไม่แจ้งเตือนอีกต่อไป
  • ไม่อนุญาต: ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง แต่จะสามารถใช้งานส่วนอื่นๆ ของแอพได้อยู่ เพียงแต่ถ้าต้องการ Check In เพื่อระบุพิกัดตำแหน่ง จะไม่สามารถใช้งานได้

จากจุดนี้ แอพควรจะให้คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ที่แอพจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ทั้งนี้บางแอพอาจมีตัวเลือกให้เพียงสองตัวเลือกเท่านั้น ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

  1. บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะใช้ GPS และ บลูทูธ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ) พร้อมด้วยฮอตสปอต Wi-Fi ที่ค้นหาจากการแชร์สัญญาณเสาสัญญาณเซลลูลาร์ ในการระบุตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของอุปกรณ์นั้น
  2. แอพจะไม่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจนกว่าจะขออนุญาต และ คุณได้ให้อนุญาตแล้ว

สามารถ Download Application Jarviz ไปใช้งานฟรี!! ได้ที่ App Store และ Play Store

โดย iOS สามารถ Download ได้ที่ Link ด้านล่าง นี้

ส่วน Android สามารถ Download ได้ที่ Link ด้านล่าง นี้

ถ้าต้องการแจ้งปัญหา การใช้งาน App Jarviz สามารถ Add Line มาที่ LINE ID : @jarviz หรือ QR Code for Support App Jarviz ด้านล่างนี้

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน Application Jarviz เพิ่มเติม ได้ที่ Website : Jarviz Documentation 

หรือ ใน Facebook : Visit Facebook

Related Posts