အသေးစားငွေတောင်းဆိုမှုကိုဖျက်သိမ်းခြင်း

၁။ အသေးစားငွေတောင်းဆိုမှု အခြေအနေသည် pending ဖြစ်နေပါက လျှောက်ထားမှုကို ဖျတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ လျှောက်ထားမှုကို ဖျတ်သိမ်းရန် cancel request button ကိုနှိပ်ပါ။ လျှောက်ထားမှုကို ဖျက်သိမ်းရန် အတည်ပြုသည့် pop up ပေါ်လာပါက confirm button ကိုနှိပ်ပါ။

၂။ ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း petty cash reimbursement page သို့ ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။