၁။ သင် Check Out ပြုလုပ်လိုပါက ပြုလုပ်ချင်သော item ကိုနှိပ်ပါ

၂။ စနစ်သည် check out location ကိုပြလိမ့်မည်။ အောက်သို့ scroll ဆွဲ၍ check out button ကိုနှိပ်ပါ။

၃။ Check In ၊ Check out အချိန်နှင့် check out လိပ်စာပါဝင်သော pop up ပေါ်လာသည့်အခါ button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။

၄။ နဂိုက This week tab အောက်တွင် အဝါရောင် check out အဖြစ် မြင်ရသော item သည် အစိမ်းရောင် complete item အဖြစ်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မည်။

နောက်ထပ် Tabs ၂ ခုမှာ
Last Week သည် ပြီးခဲ့သည့်နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်၏ Check In စာရင်းဖြစ်ပါသည်။

Last Week သည် ဤလ၏ Check In စာရင်းဖြစ်ပါသည်။