โปรแกรมบันทึกเวลาการทำงาน [Time Attendance Software]

เคล็ดลับ การเลือกใช้ โปรแกรม บันทึก เวลา การ ทำงาน รองรับ สไตล์ การ ทำงาน ยุคใหม่

โปรแกรมบันทึกเวลาการทำงาน [ Time Attendance Software] เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยบริหารจัดการเวลาทำงานของพนักงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่
ก่อนหน้านี้การบันทึกเวลาทำงานอาจทำได้ง่ายๆ ด้วยการลงชื่อเข้า-ออกแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันพฤติกรรมการทำงานของพนักงานเปลี่ยนแปลงไป มีการทำงานจากที่บ้าน ทำงานเป็นเคสโปรเจ็กต์ และทำงานนอกสถานที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีระบบที่ทันสมัยสามารถรองรับได้อย่างยืดหยุ่น อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เชิงลึก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างผลิตภาพที่ดีขึ้นให้องค์กร โดยการติดตามข้อมูลเวลาทำงานอย่างละเอียดครบถ้วน ตามหลักของ “[JarvizApp]

คุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรมบันทึกเวลาทำงานยุคใหม่ ประกอบด้วย

คุณสมบัติรายละเอียด
1. การสแกน QR Code หรือ NFCพนักงานสามารถสแกนเข้า-ออกผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งแบบ Online และ Offline ได้สะดวก
2. การบันทึกพิกัดสถานที่ตรวจสอบสถานที่ทำงานจริงของพนักงานได้ รองรับการทำงานนอกสถานที่
3. เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้ข้อมูลสามารถส่งต่อเข้าระบบประมวลผลเงินเดือน บัญชี และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น
4. รายงานสรุปข้อมูลสรุปเวลาทำงาน ล่วงเวลา วันหยุด วันลา ได้อย่างละเอียดแยกตามหน่วยงานและบุคคล
5. อินเตอร์เฟซตอบโต้ได้ดีใช้งานง่ายบนอุปกรณ์ทุกประเภท ทั้งเดสก์ท็อป มือถือ แท็บเล็ต
6. ระบบความปลอดภัยสูงป้องกันการบันทึกข้อมูลเวลาทำงานเท็จ ด้วยระบบตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือ

นอกจากนี้โปรแกรมบันทึกเวลาการทำงานยังมีฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติมดังนี้

ฟังก์ชันเสริมรายละเอียด
ตารางเวลาทำงานแบบยืดหยุ่นสามารถตั้งค่าเวลาทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ Flexi Hours, Shift และ Rotation
ระบบอนุมัติการลาออนไลน์พนักงานสามารถขออนุมัติการลาผ่านระบบได้อย่างสะดวก และผู้บริหารสามารถอนุมัติได้ทันที
บันทึกภาพถ่ายประกอบพนักงานสามารถถ่ายภาพกิจกรรมระหว่างทำงานประกอบการบันทึกได้
ประวัติการทำงานย้อนหลังสามารถตรวจสอบประวัติการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนย้อนหลังได้โดยละเอียด

โปรแกรมบันทึกเวลาการทำงานที่ดีจึงต้องมีความยืดหยุ่นรองรับสไตล์การทำงานแบบใหม่ๆ ได้อย่างหลากหลาย ควบคู่กับความแม่นยำและความปลอดภัยในการบันทึกข้อมูล พร้อมส่งต่อข้อมูลไปยังระบบอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

การวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของโปรแกรมบันทึกเวลาการทำงาน สามารถแสดงในตารางเปรียบเทียบดังนี้

ประเด็นโปรแกรมบันทึกเวลาทำงานระบบเก่าแบบลงชื่อ
ความยืดหยุ่นสูง สามารถบันทึกข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาต่ำ ต้องลงชื่อที่จุดบันทึกการลงเวลา
ความแม่นยำสูง บันทึกได้ตรงตามเวลาจริง พร้อมพิกัดสถานที่ปานกลาง อาจมีการบันทึกเวลาผิดพลาด
ความสะดวกสูง สามารถบันทึกผ่านมือถือได้ทันทีต่ำ ต้องใช้การลงชื่อแบบดั้งเดิม
การรักษาความปลอดภัยสูง มีระบบตรวจสอบด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือต่ำ บันทึกข้อมูลได้โดยไม่มีการตรวจสอบ
การเชื่อมต่อข้อมูลสูง สามารถส่งต่อข้อมูลเข้าระบบอื่นได้อัตโนมัติต่ำ ต้องบันทึกข้อมูลเข้าระบบด้วยตนเอง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโปรแกรมบันทึกเวลาการทำงานนั้นมีข้อได้เปรียบกว่าระบบแบบเดิมอย่างมาก ทั้งในด้านความยืดหยุ่น ความถูกต้องแม่นยำ ความสะดวกในการใช้งาน ระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น เหมาะสมกับสไตล์การทำงานแบบยืดหยุ่นของพนักงานในปัจจุบัน

หากท่านสนใจที่จะใช้โปรแกรมบันทึกเวลาการทำงานกับองค์กร สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.jarvizapp.com/register/

หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากทาง Fusion Solution ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านไอทีครบวงจร ทั้งในส่วนของโปรแกรมจัดการความรู้ภายในองค์กร SeedKM Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาการทำงาน, OPTIMISTIC โปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน, Veracity ดิจิทัลซิกเนเจอร์, CloudAccount โปรแกรมทำบัญชีออนไลน์, และการให้บริการ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ รวมถึงบริการด้านอื่นๆ อีกมากมาย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอ่านบทความหรือเนื้อหาเกี่ยวกับไอทีอื่นๆ เพิ่มเติมได้จาก

Related Posts