เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทีมงานด้วย โปรแกรมตอกบัตรออนไลน์

ยกระดับการบริหารงานบุคคลากรให้ทันสมัยด้วยโปรแกรมตอกบัตรออนไลน์ที่ช่วยบันทึกเวลาการทำงานได้อย่างแม่นยำ

การบันทึกเวลาเข้า-ออกงานเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญสำหรับการบริหารงานบุคคลากรในองค์กร โดยแต่เดิมการบันทึกเวลาจะใช้วิธีการตอกบัตรด้วยนาฬิกาตอกบัตรแบบดั้งเดิม ซึ่งต้องใช้บัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกแถบแม่เหล็ก จากนั้นจึงได้มีการพัฒนามาสู่ระบบตอกบัตรด้วยลายนิ้วมือหรือใบหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความแม่นยำมากขึ้น

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอีกขั้น โดยนำเสนอโปรแกรมตอกบัตรออนไลน์ที่สามารถบันทึกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพา ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและลดขั้นตอนการบริหารจัดการ สร้างประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของโปรแกรมตอกบัตรออนไลน์

คุณสมบัติ รายละเอียด
การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน บันทึกเวลาทำงานด้วยการกดปุ่มบนแอปฯ หรืออัตโนมัติโดยใช้ GPS ระบุตำแหน่งสำนักงาน
รายงานการทำงาน สร้างรายงานเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคน รวมถึงการลางาน ล่วงเวลา เบิกค่าล่วงเวลา ฯลฯ
การแจ้งเตือน แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลาเข้างาน หรือเวลาเลิกงาน เพื่อไม่ให้พลาดเวลาทำงาน
ควบคุมการเข้าถึง กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ เช่น พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารฝ่ายบุคคล ฯลฯ
การรายงานอัตโนมัติ จัดส่งรายงานอัตโนมัติถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล เพื่อควบคุมการทำงาน

ข้อดีและข้อจำกัดของโปรแกรมตอกบัตรออนไลน์

ข้อดี ข้อจำกัด
สะดวกในการบันทึกเวลาทำงาน เพียงกดปุ่มบนแอปฯ ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณโทรศัพท์
ลดขั้นตอนการบริหารจัดการเวลาทำงาน อาจมีปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลหากไม่มีการเข้ารหัสที่ดีพอ
สามารถควบคุมการทำงานของพนักงานได้อย่างใกล้ชิด อาจมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของพนักงานหากใช้ GPS ติดตามตลอดเวลา
ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเวลาทำงาน พนักงานบางคนอาจไม่คุ้นชินกับการใช้งานแอปพลิเคชัน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กร

โปรแกรมตอกบัตรออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการบริหารจัดการเวลาทำงานของบุคลากร โดยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งพนักงานและฝ่ายบริหารงานบุคคล ด้วยความสามารถในการบันทึกเวลาการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพา ลดขั้นตอนการบริหารจัดการเวลาทำงาน และสามารถสร้างรายงานการทำงานได้อย่างละเอียด รวมถึงการแจ้งเตือนเพื่อควบคุมการทำงานของพนักงาน

อย่างไรก็ตาม โปรแกรมตอกบัตรออนไลน์ก็มีข้อจำกัดบางประการ เช่น ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณโทรศัพท์ การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ดังนั้น การนำระบบนี้มาใช้จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

หากคุณสนใจ โปรแกรมตอกบัตรออนไลน์ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ฟิวชั่น โซลูชั่น พร้อมทั้งลองใช้บริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ โปรแกรม SeedKM สำหรับการจัดการความรู้ภายในองค์กร โปรแกรม Jarviz สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน โปรแกรม OPTIMISTIC สำหรับการบริหารงานบุคคลและเงินเดือน โปรแกรม Veracity ลายเซ็นดิจิทัล โปรแกรม CloudAccount บัญชีออนไลน์ หรือสั่งซื้อ ลิขสิทธิ์ Microsoft หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ บริษัท เซฟเมค นอกจากนี้ ยังมีบริการ ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำหรับการประชุมออนไลน์ หรือ สร้าง Chatbot เพื่อใช้งานภายในองค์กร รวมถึงบริการ เดินสายแลน อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ่านบทความหรือเนื้อหาไอทีอื่นๆ ได้ที่

Related Posts