ระบบ HR ที่จะทำให้การจัดการพนักงานเป็นเรื่องง่าย!

ทำไมต้องใช้ระบบ HR?

การใช้ระบบ HR (Human Resource) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพนักงาน และช่วยให้การทำงานของฝ่ายบุคคลมีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของระบบ HR

คุณสมบัติ รายละเอียด
การจัดการข้อมูลพนักงาน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพนักงานทั้งหมดในที่เดียว
การจัดการเงินเดือน คำนวณและจัดการเงินเดือนอย่างแม่นยำ
การลงเวลาทำงาน บันทึกเวลาทำงานและเวลาพักของพนักงานอัตโนมัติ
การประเมินผล ประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างมีระบบ
การฝึกอบรม จัดการและติดตามการฝึกอบรมของพนักงาน

ประโยชน์ของการใช้ระบบ HR

ประโยชน์ รายละเอียด
ลดความซับซ้อน ทำให้การจัดการพนักงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยให้ฝ่ายบุคคลทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลแม่นยำ ข้อมูลพนักงานถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและแม่นยำ
ลดข้อผิดพลาด ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทำงานด้วยมือ

การวิเคราะห์ระบบ HR

การวิเคราะห์ รายละเอียด
ข้อดี ระบบมีความแม่นยำและรวดเร็ว ช่วยลดภาระงานของฝ่ายบุคคล
ข้อเสีย อาจมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา
การปรับใช้ ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อใช้งานระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ระบบ HR ช่วยให้การจัดการพนักงานเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากสนใจระบบ HR หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Fusion Solution หรือทดลองใช้แอป Jarviz สำหรับการลงเวลางาน

บทความที่แนะนำเพิ่มเติม

Related Posts