ระบบ HR: เครื่องมืออัจฉริยะที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

ระบบ HR (Human Resources) เริ่มต้นจากการจัดการบุคคลในองค์กรแบบพื้นฐาน แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น การจัดการบุคลากรจึงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบ HR ในปัจจุบันครอบคลุมการจัดการทุกด้านตั้งแต่การสรรหา การฝึกอบรม จนถึงการประเมินผล

ประโยชน์ของระบบ HR

หมายเลข ประโยชน์ของระบบ HR
1 การจัดการข้อมูลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2 การประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
4 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

การทำงานของระบบ HR

หมายเลข ฟังก์ชันของระบบ HR
1 การบันทึกข้อมูลพนักงาน
2 การจัดการการสรรหาและคัดเลือก
3 การประเมินผลการทำงาน
4 การจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา

การวิเคราะห์ระบบ HR

ด้านการจัดการ ประโยชน์ ข้อควรระวัง
การสรรหา ลดเวลาในการค้นหาบุคลากร ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
การประเมินผล เป็นธรรมและแม่นยำ ต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจน
การฝึกอบรม พัฒนาทักษะบุคลากร ต้องมีโปรแกรมฝึกอบรมที่หลากหลาย

ระบบ HR เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการบุคลากรในองค์กรยุคใหม่ หากสนใจระบบ HR หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Fusion Solution และสามารถทดลองใช้โปรแกรม SeedKM โปรแกรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร, โปรแกรม Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาเข้างาน, โปรแกรม OPTIMISTIC โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM-Payroll, โปรแกรม Veracity Digital Signature, โปรแกรมบัญชีออนไลน์ CloudAccount, สั่งซื้อ License Microsoft หรือ License อื่นๆ ที่ Savemak, และโซลูชั่นการประชุมทางวิดีโอ IPPhone ที่ ipphone.ai

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ HR และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ที่ Fusion Solution Blog, IPPhone Blog, Chatframework Blog, SeedKM Blog, Jarviz Blog, Veracity Content, CloudAccount Content, AskMePlease Blog

Related Posts