การ Delete Petty Cash

1. ถ้าต้องการลบรายการเบิกเงิน ให้คลิ๊กเลือกรายการเบิกเงินที่ต้องการลบ โดยจะลบรายการเบิกเงินที่มีสถานะเป็น เท่านั้น และ ให้คลิ๊กที่ปุ่ จะมี Popup แสดงขึ้นมาให้คลิ๊กที่

2. จะกลับมาที่หน้า Petty Cash Reimbursement และ รายการ ที่ลบจะหายไปดังรูป