การ Edit Petty Cash

1. ถ้ารายการเบิกเงินสถานะเป็น ยังสามารถแก้ไขรายละเอียดการเบิกเงินได้ โดยหลังจากคลิ๊กที่รายการเบิกเงินแล้วจะเข้าสู่หน้า Petty Cash reimbursement detail จากนั้นคลิ๊กปุ่ม

2. แก้ไขรายละเอียดได้ตามต้องการ และ จะเห็นว่ามีสถานะแสดงเป็น เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม

3. จะมี Popup แสดงขึ้นมา ให้คลิ๊กปุ่ม และ คลิ๊กปุ่ม OK จะกลับไปที่หน้า Petty Cash Reimbursement