การ Edit Leave Request

1. ถ้ารายการลาสถานะเป็น ยังสามารถแก้ไขรายละเอียดการลาได้ โดยหลังจากคลิ๊กที่รายการลาแล้ว จะเข้าสู่หน้า Leave request detail จากนั้นคลิ๊กปุ่ม

2. แก้ไขรายละเอียดได้ตามต้องการ และ จะเห็นว่ามีสถานะแสดงเป็น เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม

3. จะมี Popup แสดงขึ้นมา ให้คลิ๊กปุ่ม และ คลิ๊กปุ่ม OK จะกลับไปที่หน้า Leave request