History

■ จะเป็นหน้า Page สำหรับเก็บประวัติและ Export ข้อมูลพนักงานที่ลา โดยวันที่ที่ทาง HR หรือ Admin เห็นจะเป็นวันที่ที่อนุมัติการลา แต่วันที่อีก 2 Column คือ

– Start Date คือ วันที่ที่พนักงานเริ่มลา
– Requested On คือ วันที่ที่พนักงานเขียนใบลา

Export

■ การ Export ข้อมูลการลา จะมีขั้นตอน 2 แบบ คือ

1. Export ข้อมูลพนักงานทั้งหมด
2. Export ข้อมูลเฉพาะพนักงานบางคนที่ต้องการดูข้อมูล

1. Export ข้อมูลพนักงานทั้งหมด

ถ้าต้องการ Export ข้อมูลทั้งหมดให้คลิ๊กที่

จะปรากฏ Popup แสดงขึ้นมา ให้เลือก
– วันที่ Start Date (สามารถเลือกเดือนย้อนหลังได้)
– วันที่ End Date
– เสร็จแล้วกดปุ่ม Export

  • จะปรากฏ Popup ไฟล์ Excel ด้านล่าง ให้คลิ๊กที่ไฟล์ Excel นี้

ไฟล์ Excel ของการลา จะมี Template รูปแบบนี้

Export ข้อมูลเฉพาะพนักงานบางคนที่ต้องการดูข้อมูล

– ให้คลิ๊กปุ่ม OK ที่ด้านหน้าชื่อพนักงานที่ต้องการ Export ข้อมูล แล้วคลิ๊กปุ่ม

จะปรากฏ Popup แสดงขึ้นมา ให้เลือก
– วันที่ Start Date (สามารถเลือกเดือนย้อนหลังได้)
– วันที่ End Date
– เสร็จแล้วกดปุ่ม Export

จะปรากฏ Popup ไฟล์ Excel ด้านล่าง ให้คลิ๊กที่ไฟล์ Excel นี้

ไฟล์ Excel ของ Check In จะมี Template รูปแบบนี้