■ ถ้าเพิ่มประเภทการลา บน Web แล้ว ข้อมูลประเภทการลาจะปรากฏบน Mobile ด้วย รายละเอียดตาม วิดีโอด้านล่างนี้ครับ