เมนู Check In เป็นเมนูสำหรับให้พนักงานทำการ Check In บันทึกการเข้า-ออกงานในแต่ละวัน สามารถ อธิบายการใช้งานดังต่อไปนี้

1. ในหน้า Check In ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Check In ด้านล่าง

2. ที่หัวข้อ Work description ในช่อง Fill Company Name ให้กรอกชื่อบริษัท โดยจะเป็นบริษัทที่พนักงานทำงาน หรือ จะเป็นบริษัทลูกค้าที่เราไป On-site ก็ได้

3. ที่หัวข้อ Attendance Picture ให้คลิ๊กที่ปุ่ม เพื่อถ่ายรูปสถานที่ หรือ Selfie วเองกับสถานที่ก็ได้

4. ระบบจะแสดง Popup แจ้งเตือน ให้อนุญาตเปิดใช้งานกล้อง โดยคลิ๊กปุ่มตกลง

5. เมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้ว จะปรากฏรูปภาพด้านล่าง และ ให้คลิ๊กปุ่ม

6. ระบบจะมี Popup แสดงขึ้นมาให้ยืนยันการ Check In โดยคลิ๊กปุ่ม

7. รายการที่ Check In จะปรากฏอยู่ใน Tab และ สถานะจะขึ้นว่า “Check out” เป็นสีเหลือง

หมายเหตุ
– สถานะสีเหลือง คือ Check In ไปแล้ว รอที่จะให้พนักงาน
Check Out เมื่อถึงเวลาเลิกงาน
– สถานะสีเขียว คือ Check Out เรียบร้อยแล้ว

*** ดังนั้นพนักงานทุกคนควรจะ Check In และ Check Out ในแต่ละวันด้วย ***