Operation Log

■ Operation Log จะเป็นการกรอกรายละเอียดการทำงานของพนักงานบน Mobile แล้วกดปุ่ม Submit ระบบจะส่งเรื่องมายัง Website เพื่อให้คนที่มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลเห็นรายการของพนักงานคนนั้น

Export

■ การ Export ข้อมูล Operation Log จะมีขั้นตอน 2 แบบ คือ

– Export ข้อมูลพนักงานทั้งหมด
– Export ข้อมูลเฉพาะพนักงานบางคนที่ต้องการดูข้อมูล

1. Export ข้อมูลพนักงานทั้งหมด

ถ้าต้องการ Export ข้อมูลทั้งหมดให้คลิ๊กที่

จะปรากฏ Popup แสดงขึ้นมา ให้เลือก
– วันที่ Start Date (สามารถเลือกเดือนย้อนหลังได้)
– วันที่ End Date
– เสร็จแล้วกดปุ่ม Export

จะปรากฏ Popup ไฟล์ Excel ด้านล่าง ให้คลิ๊กที่ไฟล์ Excel นี้

ไฟล์ Excel ของ Operation Log จะมี Template รูปแบบนี้

2. Export ข้อมูลเฉพาะพนักงานบางคนที่ต้องการดูข้อมูล

ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก ที่ด้านหน้าชื่อพนักงานที่ต้องการ Export ข้อมูล แล้วคลิ๊กปุ่ม

จะปรากฏ Popup แสดงขึ้นมา ให้เลือก
– วันที่ Start Date (สามารถเลือกเดือนย้อนหลังได้)
– วันที่ End Date
– เสร็จแล้วกดปุ่ม Export

จะปรากฏ Popup ไฟล์ Excel ด้านล่าง ให้คลิ๊กที่ไฟล์ Excel นี้

ไฟล์ Excel ของ Operation Log จะมี Template รูปแบบนี้