บทความที่ 06 การถอนการติดตั้งแอพ App Jarviz บน Mobile

การถอนการติดตั้งแอพ App Jarviz ของ Android

1.คลิกที่ Play Store
2.ในช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า jarviz
3.เมื่อพบ App Jarviz ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปสีเขียวแล้ว ให้คลิกที่ชื่อ jarviz
4.เมื่อเข้ามาข้างในแล้วจะเห็นปุ่ม ถอนการติดตั้ง (Uninstall) กับ เปิด (Open) ให้แตะที่ปุ่ม ถอนการติดตั้ง (Uninstall)
5.รอจนกว่าจะถอนการติดตั้งเสร็จ และ จากนั้นให้กดปุ่ม ติดตั้ง (Install) ใหม่
6.รอจนติดตั้งเสร็จแล้ว ให้แตะที่ ปุ่ม เปิด (Open) จะสามารถเข้าสู่แอพ Jarviz ได้
7.โดยจะต้องทำการใส่ Company Code , Username และ Password ใหม่ เพื่อเข้าระบบ และ ต้องกำหนด PINCODE 6 หลักใหม่ ก็จะเข้าหน้า News ของ Jarviz ได้ทันที
ยกตัวอย่าง Video การถอนการติดตั้งแอพ Jarviz ของ Android นะครับ ส่วนเครื่องของ iOS ถ้ามีปัญหาให้ทำเหมือนของ Android ได้เลยครับ