บทความที่ 05 การอัพเดท App Jarviz บน Mobile

การอัพเดท App Jarviz ของ iOS

1.คลิกที่ App Store
2.ในช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า jarviz
3.เมื่อพบ App Jarviz ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปสีเขียวแล้ว ให้คลิกที่ชื่อ jarviz
4.เมื่อเข้ามาข้างในแล้วจะเห็นปุ่มอัพเดท (Update) ให้แตะที่ปุ่มอัพเดท (Update) นี้
5.รอจนกว่าจะอัพเดทเสร็จ และ จะเห็นปุ่ม เปิด (Open) ให้แตะที่ปุ่ม เปิด (Open)
6.จะสามารถเข้าสู่แอพ Jarviz ได้ โดยไม่ต้องใส่ Username และ Password ระบบจะให้ใส่ PINCODE หรือ สแกนนิ้ว/หน้า และ เข้าหน้า News ของ Jarviz ได้ทันที

การอัพเดท App Jarviz ของ Android

1.คลิกที่ Play Store
2.ในช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า jarviz
3.เมื่อพบ App Jarviz ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปสีเขียวแล้ว ให้คลิกที่ชื่อ jarviz
4.เมื่อเข้ามาข้างในแล้วจะเห็นปุ่มอัพเดท (Update) ให้แตะที่ปุ่มอัพเดท (Update) นี้
5.รอจนกว่าจะอัพเดทเสร็จ และ จะเห็นปุ่ม เปิด (Open) ให้แตะที่ปุ่ม เปิด (Open)
6.จะสามารถเข้าสู่แอพ Jarviz ได้ โดยไม่ต้องใส่ Username และ Password ระบบจะให้ใส่ PINCODE หรือ สแกนนิ้ว/หน้า และ เข้าหน้า News ของ Jarviz ได้ทันที
ยกตัวอย่าง Video ของ iOS นะครับ ส่วนเครื่องของ Android ทำเหมือนของ iOS ได้เลยครับ