บทความที่ 02 การใช้งาน App Jarviz บน Mobile

1. ให้เปิด App Jarviz ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
2. จากนั้นให้กรอกรายละเอียดที่ได้รับจากอีเมล์ดังนี้

ตัวอย่าง

■ Company Code : Test1
■ Username : nop
■ Password : 12345 (เป็น Account Admin ที่ระบบ Jarviz สร้างให้ครับ)

– เสร็จแล้วกดปุ่ม Login

3. ลูกค้าสามารถกำหนดตัวเลข PINCODE 6 หลัก ได้ด้วยตัวเอง (ตั้งตัวเลขให้จำได้ง่ายๆ นะครับ)
4. ให้กรอกตัวเลข PINCODE 6 หลัก เหมือนเดิม เพื่อเป็นการยืนยัน และ ครั้งต่อไปถ้าจะใช้งาน App Jarviz จะได้ไม่ต้อง Login เข้า App แล้ว ให้ใช้ PINCODE 6 หลักนี้ได้เลย
5. Login ผ่านเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าแรกของ App Jarviz โดยจะ Default ไว้ที่เมนู News
6. เมื่อคลิกที่ข่าวจะปรากฏรายละเอียดของข่าว