ขั้นตอนการติดตั้ง App Jarviz ใน iOS ประกอบด้วย

1. ให้ไปที่ icon App Store

หมายเหตุ ถ้าเป็น Android ให้ไปที่ Play Store

2. จากนั้นแตะที่เมนูค้นหา และ พิมพ์คำว่า “Jarviz”

3. จะปรากฏ App ที่ชื่อ Jarviz ที่มี Theme สีเขียว ให้แตะ Download ตามรูป

4. เมื่อ Download เรียบร้อยแล้ว ให้แตะที่ปุ่ม เปิด เพื่อใช้งาน App Jarviz

5. จะปรากฏหน้า Splash screen ของ App Jarviz และ จะมี Alert แจ้งเตือนเกี่ยวกับตำแหน่ง ให้แตะที่ “อนุญาตครั้งเดียว”

6. หลังจากแตะที่ “อนุญาตครั้งเดียว” แล้ว ระบบจะให้ Login เข้าใช้งานระบบ