บทความที่ 02 Unlock Password บน Website

1. กรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน และ กรอกรหัสผ่านผิดเกิน 5 ครั้ง ระบบจะ Lock Password ต้องให้ Role ที่เป็น Admin หรือ HR เข้าไปแก้ไข Password หรือ ปลดล็อค Password ของพนักงานท่านนั้น เมื่อเข้ามาที่หน้า Web Jarviz แล้ว ให้คลิกที่เมนู “Management” และ เลือก “User Management”

2. ให้คลิกที่ icon เพื่อต้องการจะปลดล็อค Password พนักงาน

3. จากนั้นให้คลิกที่ icon แม่กุญแจที่ล็อค ให้กลายเป็น ปลดล็อค (แล้วแจ้งพนักงานที่ login ผิดเกิน 5 ครั้งให้ใช้ Password เดิม) แต่หากพนักงานท่านนั้น ยังจำ Password ของตัวเองไม่ได้อีก หลังจากที่แม่กุญแจถูกปลดล็อคแล้ว ให้ลูกค้าเปลี่ยน Password ใหม่ ในช่อง Password ใหม่นี่ก็สามารถทำได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องกดปุ่ม ด้วย