1.ปัญหาการดึงข้อมูล หรือ Export ข้อมูลรายงานการ Check In

  • ตอนนี้เวอร์ชั่นใหม่ของ Jarviz ได้มีการเพิ่ม field ขึ้นมา 1 field ชื่อ Position ซึ่ง field Position นี้มันจะมีอยู่ในหน้ารายงานการ Check In ด้วย
    ถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้จะไม่มี Position แสดง (Position คือ ตำแหน่งของพนักงาน) ซึ่งมันจะมีผลกระทบกับหน้ารายงานการ Check In ลูกค้าจะไม่สามารถดึงข้อมูลรายงานการ Check In ได้ และ จะขึ้น Loading ค้างตลอดตามรูปด้านล่างนี้

  • วิธีเข้าไปติ๊กเลือก หรือ ไม่ติ๊กเลือก field Position มีดังนี้

– ที่เว็บ Jarviz ให้เลือกเมนูด้านซ้ายที่ชื่อ Service และ เลือก Check In จากนั้นให้คลิกรูปเฟืองที่ใกล้ๆ กับ ปุ่ม Export จะมีหัวข้อให้เลือก 2 หัวข้อ คือ

     1.customizeViewAndExcelReport

     2.Customize excel export

เมื่อเลือกเมนูแรกที่ชื่อ customizeViewAndExcelReport จะแสดง Popup ขึ้นมา และ จะมี Field ให้ติีกเลือกมากมาย และ สามารถเรียงลำดับ Field เพื่อให้แสดงในหน้าเว็บ ได้ด้วยตัวเอง แต่ให้สังเกต Field ที่ชื่อ Position(ตำแหน่งของพนักงาน) ถ้าลูกค้าต้องการให้แสดงที่หน้ารายงานการ Check In นี้ด้วยให้ติ๊กถูก แต่ถ้าไม่ต้องการให้แสดง ไม่ต้องติ๊กถูก  เสร็จแล้วกดปุ่ม Save

– ให้มาดูที่เมนูที่ 2 ที่ชื่อ Customize excel report ด้วย ซึ่งการเรียงลำดับ และ ติ๊กเครื่องหมายถูกจะเหมือนกับเมนูแรกที่ชื่อ Customize ViewAndExcelReport และ ถ้าลูกค้าต้องการใช้งาน Field ที่ชื่อ Position ก็ต้องติ๊กถูกที่เมนู Customize excel report นี้ด้วย และ ต้องใส่ค่า 100 ในช่องสุดท้าย (จะเป็น Format ของ Field) เสร็จแล้วกดปุ่ม Save ด้วย

– เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถดึงรายงาน หรือ Export รายงานการ Check In ได้ปกติแล้ว

2. Error ระบบ Require Field ที่หน้า User Management

– เมื่อลูกค้าเห็น Error ที่ชื่อ CorrelationID ที่หน้า User Management นี้ แสดงว่ามีข้อมูลบางช่องกรอกไม่ครบ ให้กดปุ่ม OK ก่อน

– หลังจากคลิก OK แล้ว Popup หายไป ให้ไปกดปุ่มแก้ไขตรง Account Admin ที่ระบบ Jarviz Gen ให้ครั้งแรกตอนสมัครสมาชิก

– จะปรากฏ Popup ข้อมูล System Administrator ของระบบ Jarviz ให้กรอกข้อมูลช่อง Fullname และ เลือกวันที่สมัครใช้งานที่ช่อง HireDate จากนั้นกดปุ่ม Update

– เมื่อเรียบร้อยแล้ว จะไม่แสดง Popup แจ้งเตือนแล้ว