• ให้ลูกค้าเปิด Web Site โดยเข้าไปที่ URL : https://jarvizweb.jarvizapp.com/ จากนั้นให้ทำการ Login เข้าระบบ
  • จากนั้นให้คลิกที่ เมนู Management > Settings > หัวข้อ Leave Date Setting > คลิกปุ่ม Edit ตามรูปด้านล่าง
  • ให้คลิกที่ช่อง Start Date แล้วคลิกที่ ปี 2023 หรือ 2566
  • และ เลือกวันที่ 1
  • ให้คลิกที่ปุ่ม Save
  • และ จะมี Popup แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Save อีกทีหนึ่ง
  • เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปเปิดที่ Application Jarviz บน Mobile เพื่อตรวจสอบวันลา
  • และ ข้อมูลการลา ที่อยู่ในเว็บของปีนี้ ก็จะถูก Reset ใหม่