รู้มั้ยการลงเวลาเข้า-ออกงาน เป็นเรื่องจำเป็น

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบันทำให้องค์กร บริษัท หน่วยงาน ผู้ประกอบการ หรือ แม้กระทั่งร้านค้าเล็กๆ ต้องหันมาประหยัดต้นทุน รายจ่ายต่างๆ ซึ่งการที่จะให้พนักงานหรือลูกจ้าง สามารถทำงานที่บ้านได้ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ดำเนินต่อไปได้ด้วยดี จะเป็นการลดต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในองค์กรได้ และ การที่จะตรวจเช็คพนักงานหรือลูกจ้างในการเข้า-ออกงาน เป็นสิงสำคัญมาก Application ที่ใช้บันทึกเวลาการทำงาน หรือ โปรแกรมบันทึกเวลา สำหรับ Check In และ Check Out มีความจำเป็นเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทหลายแห่งมีสถานการณ์ที่ต้องทำงานจากที่บ้าน เรายังคงมองหาแอปพลิเคชัน ที่ช่วยให้การสื่อสารกับพนักงานง่ายขึ้น วันนี้ให้เราแนะนำ Application ที่จำเป็นต่อองค์กร ถ้าคุณจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน เราแนะนำ Application ที่ใช้งานง่าย สามารถทำงานจากที่บ้านได้ สามารถติดต่อกับเพื่อนร่วมงานได้ เหมือนทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ

1. ช่วยให้ HR สามารถบริหารจัดการเรื่องของเวลาได้ง่าย

– ถ้าพนักงานหรือลูกจ้างทุกคน ลงเวลาการเข้า-ออกงาน แม้จะ WFH ก็ตาม จะทำให้มีผลกับพื้นฐานในการคํานวนเงินเดือนของพนักงานทุกคน รวมถึงการตรวจสอบการขาด ลา มาสาย คิดโอที เหล่านี้ถ้าพนักงานหรือลูกจ้างทุกคน ลงเวลาการเข้า-ออกงาน จะทำให้การบริหารจัดการของ HR ง่ายขึ้น

2. เป็นผลดีกับนายจ้าง และ ลูกจ้าง

– เนื่องจากตามกฏหมายแรงงาน เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานของลูกจ้างไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และเมื่อรวมเวลาทำงาน 1 สัปดาห์ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง ถ้าลูกจ้างทำตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรหรือบริษัท นายจ้างก็จะได้ไม่ต้องมาจับผิดพนักงาน และ พนักงานก็ไม่ต้องกังวัล เรื่องของเวลาในการทำงาน

3. ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ HR และ หน่วยงาน

– การใช้งาน Application Jarviz ในการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้ เช่น

  • ช่วยประหยัดกระดาษ หรือ ใบตอกบัตร
  • ไม่ต้องต่อแถวในการลงเวลาเข้า-ออกงาน ให้เสียเวลา
  • ป้องกันการทุจริตเช่น ป้องกันการ Check In – Check Out แทนกัน, ป้องกันการเปลี่ยนเวลาที่เครื่อง, ป้องกันการโกงพิกัด เป็นต้น

4. สำหรับพนักงานที่ลืมลงเวลาเข้า-ออกงาน

– เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างลืมลงเวลาการเข้า-ออกงาน ก็ต้องหาพยาน หลักฐานอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรืองานที่ทำ หรือข้อความ หรือการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ หรือการเข้าโปรแกรม หรือ ระบบในที่ทำงาน ฯลฯ เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างมาทำงานจริง เช่นนี้แล้ว นายจ้างจะหักค่าจ้างไม่ได้

– ถามว่าผิดกฎหมายแรงงานมั้ย คือ มีคำพิพากษาเรื่องนี้มาแล้ว แจ้งกรมแรงงาน บริษัทสามารถตักเตือน เรื่อง ไม่บันทึกเวลาทำงานได้ แต่ไม่สามารถไม่จ่ายเงินพนักงาน หรือ ลูกจ้างที่มาทำงานจริงได้ แต่ถ้าโดนตักเตือนเรื่องเดิมซ้ำๆ เจ้านาย หรือ นายจ้างก็สามารถให้ออกจากงานได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

5. ด้านกฏหมาย

หากระเบียบบอกว่าต้อง Check In – Check Out ด้วย Application Jarviz ในการเข้าทำงาน แต่กรณีพนักงาน หรือ ลูกจ้างลืม Check In – Check Out คือ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างสามารถลงโทษคุณโดยการตักเตือนเป็นหนังสือได้ ซึ่งหากพนักงานลืม Check In – Check Out ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง นายจ้างสามารถเลิกจ้างพนักงานได้ ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119(4) แต่หากนายจ้างหักเงินพนักงาน แต่ไม่ได้ลงโทษทางวินัยกับพนักงาน อะไรจะดีกว่ากัน เพราะการถูกลงโทษทางวินัย ย่อมมีผลกับ การขึ้นเงินเดือน การพิจารณาโบนัส การเลื่อนตำแหน่ง ด้วย ซึ่งพนักงานควรจะปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบจะเป็นผลดีกับตัวเองที่สุดครับ

หากลูกค้าท่านใดสนใจ Application Jarviz สามารถ Download Application Jarviz ไปใช้งานได้ที่ App Store และ Play Store โดยพิมพ์คำว่า jarviz

โดย iOS สามารถ Download ได้ที่ Link ด้านล่าง นี้

Download

ส่วน Android สามารถ Download ได้ที่ Link ด้านล่าง นี้

Download

ถ้าต้องการแจ้งปัญหา การใช้งาน App Jarviz สามารถ Add Line มาที่ LINE ID : @jarviz หรือ QR Code for Support App Jarviz ด้านล่างนี้

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมลงเวลาทำงาน โปรแกรมบันทึกเวลา หรือ การใช้งาน Application Jarviz เพิ่มเติม ได้ที่ Website : Jarviz

หรือ ใน Facebook : Visit Facebook

Related Posts