ယခုလို အချိန်ကာလ မျိုးမှာ Attendance Record ယူရတာ အခက်အခဲရှိနေပါသလား?

ယခုလို အချိန်ကာလ မျိုးမှာ စက်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီရှိ ဝန်ထမ်းများ အခက်ခဲ မဖြစ်ရလေအောင် Fingerprint [...]