“เบิกเงินสดย่อย ผ่านแอป Jarviz ง่ายนิดเดียว ไม่ต้องเสียเวลาวุ่นวาย”

การจัดการเงินสดย่อยในองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพราะถ้าขาดการควบคุมที่ดี อาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตหรือการรั่วไหลได้ ในอดีตการเบิกเงินสดย่อยมักจะต้องใช้เอกสารจำนวนมาก ทำให้เสียเวลาและยุ่งยากสำหรับพนักงาน แต่ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนี้ นั่นคือ “จาร์วิซแอพ (Jarviz App)” แอปบันทึกเวลาทำงาน เบิกจ่ายเงินสดย่อย และบริหารงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อะไรคือเงินสดย่อย ทำไมต้องมีเงินสดย่อย ข้อดีของการใช้แอปเบิกเงินสดย่อย
เงินสดย่อย หมายถึงจำนวนเงินที่องค์กรจัดสรรไว้สำหรับการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เงินสดย่อยมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้ทันที 1. ประหยัดเวลาในการเบิกจ่าย ไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบฟอร์ม
จ่ายเงินสดให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารว่าง ค่าซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ และอื่นๆ เงินสดย่อยช่วยลดขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่สามารถรอการอนุมัติจากฝ่ายบัญชีได้ ทำให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น 2. กระบวนการโปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย ลดความเสี่ยงการทุจริต
3. ควบคุมวงเงินได้ง่าย ระบุวงเงินสูงสุดได้

วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการใช้แอปพลิเคชันจัดการเงินสดย่อย

ข้อดี ข้อเสีย
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการเบิกจ่ายเงินสด ต้องลงทุนในการจัดซื้อแอปพลิเคชัน
ข้อมูลโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน อาจมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ
กำหนดวงเงินและอนุมัติผ่านระบบได้ง่าย พนักงานต้องผ่านการอบรมการใช้งาน
รายงานสรุปยอดการใช้เงินได้อัตโนมัติ ต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบอยู่เสมอ

การใช้แอป Jarviz ในการเบิกเงินสดย่อยช่วยอำนวยความสะดวกและควบคุมการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการทุจริตและเพิ่มความโปร่งใสให้กับองค์กร หากสนใจเรื่องการจัดการเงินสดย่อยผ่านแอปพลิเคชัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟิวชั่นซอลูชั่น และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ลองใช้งานฟรี อาทิ โปรแกรม SeedKM สำหรับจัดการความรู้ภายในองค์กร โปรแกรม Jarviz บันทึกเวลาทำงาน โปรแกรม OPTIMISTIC บริหารงานบุคคลและการเงิน โปรแกรม Veracity ลงนามดิจิทัล CloudAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์ หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์และอื่นๆ ที่ Savemak สอบถามระบบโทรศัพท์ภายในองค์กรและวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ได้ที่ IPphoneAI จัดทำแชทบอทองค์กรได้ที่ ChatFramework หรือปรึกษาการวางสายแลนภายในอาคารกับ FiberThai

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับไอทีและเทคโนโลยีอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่

Related Posts