การ Delete Leave Request

1. ถ้าต้องการลบรายการลา ให้คลิ๊กเลือกรายการลาที่ต้องการลบ โดยจะลบรายการลาที่มีสถานะเป็น

เท่านั้น และ ให้คลิ๊กที่ปุ่ม

จะมี Popup แสดงขึ้นมาให้คลิ๊กที่ 

2. จะกลับมาที่หน้า Leave request และ รายการ ที่ลบจะหายไปดังรูป