Petty Cash

จะเป็น Feature การขอเบิกเงิน สามารถอธิบายการใช้งาน ดังต่อไปนี้

1. คลิ๊กที่ 

2. ที่หัวข้อ Title ให้กรอกชื่อ โปรเจ็ค หรือ โครงการ จากนั้นให้คลิ๊ก

3. ให้คลิ๊กหัวข้อ Type จะปรากฏ Popup ของประเภทของค่าใช้จ่าย สามารถเลือกได้ 1 รายการ

4. จากนั้นให้คลิ๊กหัวข้อ Date จะปรากฏ Popup วันที่ ให้เลือกวันที่ของรายการเบิก Transportation fee

5. ให้กรอกรายละเอียดดังนี้
– Description คือ รายละเอียดการเบิก
– Amount คือ ยอดเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องการเบิก

สามารถแนบรูปถ่าย หรือ ไม่ต้องแนบก็ได้ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม

6. สามารถเบิกเงินสดได้มากกว่า 1 รายการ โดยคลิ๊กที่

และเพิ่มรายการเบิกต่อได้เลย

7. จากนั้นให้กดปุ่ม

จะมี Popup ขึ้นมาให้คลิ๊กปุ่ม

8. จะกลับมาที่หน้า Petty Cash Reimbursement และ จะเห็นสถานะเป็น Pending รอให้ทาง HR หรือ Admin อนุมัติการเบิก

สถานะการเบิกเงิน
แบ่งออกเป็น 3 สถานะคือ

สถานะคือ กำลังดำเนินการ รอให้ทาง HR อนุมัติ

สถานะคือ การเบิกเงินถูกยกเลิกแล้ว

สถานะคือ การเบิกเงินได้รับการอนุมัติแล้ว