จัดการเวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย “Jarviz แอพบันทึกเวลาทำงาน”

ย้อนกลับไปในอดีต การบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานจำเป็นต้องใช้ การเซ็นชื่อด้วยปากกาบนแผ่นบันทึกเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากและผิดพลาดได้ง่าย แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรต่างๆ ด้วยการนำ “แอพบันทึกเวลาทำงาน” เช่น Jarviz มาใช้งาน

ย้อนกลับไปในอดีต ก่อนที่จะมีแอพบันทึกเวลาทำงาน พนักงานต้องเซ็นชื่อด้วยปากกาบนแผ่นบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้ว ยังมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายจากการลืมเซ็นชื่อ หรือเซ็นผิดเวลา อีกทั้งยังต้องเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลและคำนวณชั่วโมงการทำงานของพนักงานแต่ละคน นับเป็นภาระงานที่ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับฝ่ายบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Jarviz แอพบันทึกเวลาทำงาน คือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีคุณสมบัติและข้อดีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติรายละเอียด
บันทึกเวลาทำงานแบบอัตโนมัติพนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้าและออกจากที่ทำงานผ่านแอพได้อย่างง่ายดาย
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลผู้บริหารและผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้
รายงานประสิทธิภาพการทำงานแสดงข้อมูลชั่วโมงการทำงาน การลางาน และสถิติต่างๆ
บันทึกข้อมูลอัตโนมัติลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยมือ
เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆสามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการบุคลากรอื่นๆ เช่น ระบบเงินเดือน

สรุปได้ว่า Jarviz ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องการลงเวลาทำงานของบุคลากร ลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยมือ และอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งพนักงานและฝ่ายบุคคล หากองค์กรของคุณกำลังมองหาแอพบันทึกเวลาทำงานที่ดีที่สุด ลองนึกถึง Jarviz แอพบันทึกเวลาทำงาน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรบุคคล หรือ การบันทึกเวลาทำงานออนไลน์ เพิ่มเติมได้ที่ Fusion Blog และ Jarviz Blog

Related Posts