1. ถ้าต้องการ Check Out ให้คลิ๊กที่รายการที่ต้องการ

2. จากนั้นระบบจะแสดงพิกัดของการ Check Out ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง จะเห็นปุ่ม ให้คลิ๊กที่ปุ่มนี้

3. จะมี Popup แสดงขึ้นมา พร้อมบอกรายละเอียด

เวลาของการ Check In
เวลาของการ Check Out
รายละเอียดสถานที่ของการ Check Out

ให้คลิ๊กที่ปุ่ม

4. ระบบจะกลับไปที่ Tab จะเห็นรายการ ที่ Check Out เรียบร้อยแล้ว สถานะจะขึ้นเป็นสีเขียว

อธิบายเพิ่มเติมอีก 2 Tab คือ
– Last Week จะเป็นรายการ Check In ของสัปดาห์ล่าสุด

– This Month จะเป็นรายการ Check In ของเดือนนี้