วิดีโอการตั้งค่า Text File และ ขั้นตอนการ Export Text File