งานที่มีสถานะเป็น Draft จะยังสามารถแก้ไขรายละเอียดได้ โดยคลิ๊กที่ และ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ Save หรือ Submit