บทความที่ 01 Forgot Password บน Website

1. กรณีถ้าผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน ให้คลิ๊กที่ Forgot Password

2. จากนั้นให้ใส่รายละเอียดของ
• User ID เช่น nopporn

• Email เช่น nopporn@fusionsol.com – เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม

3. ให้คลิ๊กที่ Email ที่ทางระบบ Jarviz ส่งเมล์มาให้ จะเห็นรหัสผ่านใหม่

4. ให้กรอก Detail ในการ Login

• Company Code : XXXXX
• Username : XXXXXXX
• Password : So1q5DxV (Password ใหม่ที่ระบบส่งให้)

– จากนั้นกดปุ่ม

– จะเข้าสู่หน้า Website Jarviz