ระบบเงินสดย่อย petty cash

เงินสดย่อย คืออะไร

เงินสดย่อยคือ เงินสดที่ถูกนำมาใช้จ่ายภายในกิจการ ที่ทางกิจการกำหนดไว้ให้พนักงานสามารถขอเบิกเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับงานในส่วนต่างๆ ได้ โดยในการใช้จ่าย เงินสดย่อยจะเป็นเงินที่มีจำนวนไม่มากที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างวัน เช่น ค่าเดินทางไปพบลูกค้า ค่าอุปกรณ์ภายในสำนักงาน ค่าส่งเอกสาร พิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร หรือจะเป็นค่าอาหารพิเศษสำหรับให้กำลังใจพนักงานก็ได้เช่นกัน
ทั้งนี้จุดเด่นของเงินสดย่อยคือ เงินที่นำมาใช้จ่ายได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เจ้านาย หรือผู้บริหารเซ็นอนุมัติก่อนทำการจ่ายเงิน พนักงานสามารถใช้เงินสดย่อยได้ทันที แล้วทำเรื่องขอเบิกเงินคืนได้กับผู้ถือเงินสดย่อย ที่ทางกิจการกำหนดให้รับผิดชอบเงินสดย่อยนั้นๆ
 
Feature เบิกเงินสดย่อย ออนไลน์ ในแอพพลิเคชั่น Jarviz
เป็น 1 ใน 4 Feature ที่แอพพลิเคชั่น Jarviz ให้ใช้บริการฟรี ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย เพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้
 
1.ผู้ใช้งานสามารถแตะที่ Feature เบิกเงินสดย่อย และ ทำการส่ง Request เพื่อเบิกเงินสดย่อย
 
เมื่อเบิกแล้วสถานะจะเป็น Pending รอให้ทาง HR อนุมัติ
 
2.เมื่อ HR อนุมัติเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น Approved
 
 

3.HR จะพิมพ์ใบเบิกเงินให้ แต่พนักงานจะต้องนำใบเสร็จมาให้เจ้าหน้าที่ HR ด้วย เพื่อแนบเป็นหลักฐาน ดังรูป

จะเห็นว่ามีขั้นตอนการใช้งานเพียงไม่กี่ขั้นตอน และ ในแอพพลิเคชั่น Jarviz จะมี Feature อีกมากมายให้ใช้งานฟรี

ท่านไหนสนใจสามารถสมัครใช้บริการฟรีได้ที่ http://www.jarvizapp.com/register/

Related Posts